دوره های تدریس

دکتر عزیز گشاده رو مدرس دوره های لمینت سرامیکی "دندانپزشکی زیبایی" به دندانپزشکان

پنجاه و یکمین دوره لمینیت و رستوریشن های سرامیکی دکتر عزیز گشاده رو تبریز _ آذر ۱۴۰۲

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تبریز همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو برگزار شد.

پنجاه امین دوره لمینیت و رستوریشن های سرامیکی دکتر عزیز گشاده رو تهران _ آبان ۱۴۰۲

با کمال افتخار دوره ۵۰ لمینیتهای سرامیکی در شهر تهران برگزار شد.

چهل و نهمین دوره لمینیت و رستوریشن های سرامیکی دکتر عزیز گشاده رو شیراز _ ۳-۵ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره لمینیت و رستوریشن های سرامیکی دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی در شهر زیبای شیراز ۳ تا ۵ آبان ماه ۱۴۰۲ با استقبال پر شور دندانپزشکان شیرازی برگزار شد.

چهل و هشتمین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در تهران _ شهریور 1402

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

چهل و هفتمین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در مشهد _ شهریور 1402

این دوره در کنار دوستان دندانپزشک مشتاق یادگیری، گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در مشهد بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

چهل و ششمین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در اصفهان _ مرداد 1402

این دوره در کنار دوستان دندانپزشک مشتاق یادگیری، گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در اصفهان بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

چهل و پنجمین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در تهران _ مرداد 1402

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

چهل و چهارمین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در تهران _ خرداد 1402

این دوره با استفاده از فیلمهای آموزشی ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی، مطالب تئوری و نکات کلینیکی را مرور و بر روی مدل آموزشی در کنار دوستان دندانپزشک در تهران بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

چهل و سومین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در تهران _ اردیبهشت 1402

این دوره در کنار دوستان دندانپزشک مشتاق یادگیری، گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در تهران بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

چهل و دومین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی در تهران _ اردیبهشت 1402

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

چهل و یکمین دوره آموزشی لمینیت و رستوریشن های سرامیکی _تبریز 1402

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تبریز همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

دوره چهلم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران _ اسفند ۱۴۰۱

این دوره در کنار دوستان دندانپزشک مشتاق یادگیری، گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در تهران بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

دوره سی و نهم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در بابل _ بهمن ۱۴۰۱

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در بابل همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

دوره سی و هشتم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی درتهران _ بهمن ۱۴۰۱

این دوره در کنار دوستان دندانپزشک مشتاق یادگیری، گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در تهران بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

دوره سی و هفتم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در اصفهان _ بهمن ۱۴۰۱

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در اصفهان همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

دوره سی وششم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در مشهد _ بهمن ۱۴۰۱

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در مشهد همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

دوره سی و پنجم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران _ دی 1401

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

دوره سی و چهارم آموزش و تدریس لمینت سرامیکی دندانپزشکان گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در شیراز بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد.

دوره آموزش و تدریس لمینت سرامیکی در تهران همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل و دنتیک توسط دکتر عزیز گشاده رو

دوره های آموزشی دکتر عزیز گشاده رو در 6 ماهه اول سال 1401

دوره های آموزشی لمینیت سرامیکی دکتر عزیز گشاده رو در شهرهای : تهران ، مشهد ،تبریز ، بابل ، اصفهان

این دوره با استفاده از فیلمهای آموزشی ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی ، طی سه روز گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در تهران بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

با استفاده از فیلمهای آموزشی با کیفیت ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی ، طی سه روز پرتوان، مطالب تئوری و نکات کلینیکی را مرور و بر روی مدل آموزشی اجرا کردیم.

این دوره در کنار دوستان دندانپزشک مشتاق یادگیری، گارگاه آموزشی پرانرژی و فوق العاده ایی در تهران بوسیله دکتر عزیز گشاده رو اجرا شد

دوره سی و یکم لمینت های سرامیکی در مشهد ، با استفاده از فیلمهای آموزشی ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی بر روی مدل آموزشی | دکتر عزیز گشاده رو

با استفاده از فیلمهای آموزشی با کیفیت ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی ، طی سه روز پرتوان، مطالب تئوری و نکات کلینیکی را مرور و بر روی مدل آموزشی اجرا کردیم.

دوره هشتم لمینیت سرامیکی تهران – اسفند ۱۴۰۰

با استفاده از فیلمهای آموزشی با کیفیت ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی ، طی سه روز پرتوان، مطالب تئوری و نکات کلینیکی را مرور و بر روی مدل آموزشی اجرا کردیم.

دوره لمینیت و رستوریشن های سرامیکی و اندو کران بهمن 1400 _ اصفهان

دوره لمینیت و رستوریشن های سرامیکی و اندو همراه با کار عملی توسط همه دندانپزشکان روی مدل | دکتر عزیز گشاده رو

کارگاه جامع لمینت وریستوریشن های سرامیکی زاهدان 6 تا 8 بهمن

کارگاه جامع لمینت وریستوریشن های سرامیکی زاهدان | دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت و رستوریشن های سرامیکی 22 تا 24 دی 1400

دوره جامع لمینت و رستوریشن|دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت و آموزش دنتال فتوگرافی 5 تا 7 آبان 1400

دوره جامع لمینت و رستوریشن | دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت های سرامیکی تهران – 26 خرداد 1400

دوره اول تهران | دکتر عزیز گشاده رو

دوره دوم کیش

دوره دوم کیش | دکتر عزیز گشاده رو

دوره اول کیش | دکتر عزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت های سرامیکی | تبریز اسفند 99

دوره جامع لمینت های سرامیکی با آموزش دنتال فوتوگرافی – دکتر عزیز گشاده رو و مهندس بهمن خسروی

دوره چهارم لمینت های سرامیکی | تبریز

دوره جامع لمینت های سرامیکی با آموزش دنتال فوتوگرافی – دکتر عزیز گشاده رو

سال ۹۸ سخنرانی دکتر عزیز گشاده رو در کنگره بین المللی متخصص های پروتز های دندانی و ایمپلنت

سخنرانی آنلاین در انجمن متخصصین پروتز های دندانی

تماس با شما – مشاوره رایگان

تیم تخصصی دکتر گشاده رو با شما تماس خواهد گرفت.

نمونه کارها