دوره های تدریس

دکتر عزیز گشاده رو مدرس دوره های لامینت سرامیکی "دندانپزشکی زیبایی" به دندانپزشکان

دوره هشتم لمینیت سرامیکی تهران – اسفند ۱۴۰۰

با استفاده از فیلمهای آموزشی با کیفیت ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی ، طی سه روز پرتوان، مطالب تئوری و نکات کلینیکی را مرور و بر روی مدل آموزشی اجرا کردیم.

کارگاه جامع لمینت وریستوریشن های سرامیکی زاهدان 6 تا 8 بهمن

کارگاه جامع لمینت وریستوریشن های سرامیکی زاهدان | دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت و رستوریشن های سرامیکی 22 تا 24 دی 1400

دوره جامع لمینت و رستوریشن|دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت و آموزش دنتال فتوگرافی 5 تا 7 آبان 1400

دوره جامع لمینت و رستوریشن | دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت های سرامیکی تهران – 26 خرداد 1400

دوره اول تهران | دکتر عزیز گشاده رو

دوره دوم کیش

دوره دوم کیش | دکتر عزیز گشاده رو

دوره اول کیش | دکتر عزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت های سرامیکی | تبریز اسفند 99

دوره جامع لمینت های سرامیکی با آموزش دنتال فوتوگرافی – دکتر عزیز گشاده رو و مهندس بهمن خسروی

دوره چهارم لمینت های سرامیکی | تبریز

دوره جامع لمینت های سرامیکی با آموزش دنتال فوتوگرافی – دکتر عزیز گشاده رو

سال ۹۸ سخنرانی دکتر عزیز گشاده رو در کنگره بین المللی متخصص های پروتز های دندانی و ایمپلنت

سخنرانی آنلاین در انجمن متخصصین پروتز های دندانی