دوره های تدریس

دکتر عزیز گشاده رو مدرس دوره های لامینت سرامیکی "دندانپزشکی زیبایی" به دندانپزشکان

دوره هشتم لمینیت سرامیکی تهران – اسفند ۱۴۰۰

با استفاده از فیلمهای آموزشی با کیفیت ، ارایه کیس از انواع درمانهای زیبایی ، طی سه روز پرتوان، مطالب تئوری و نکات کلینیکی را مرور و بر روی مدل آموزشی اجرا کردیم.

کارگاه جامع لمینت وریستوریشن های سرامیکی زاهدان 6 تا 8 بهمن

کارگاه جامع لمینت وریستوریشن های سرامیکی زاهدان | دکترعزیز گشاده رو

دوره جامع لمینت و رستوریشن های سرامیکی 22 تا 24 دی 1400

دوره جامع لمینت و رستوریشن|دکترعزیز گشاده رو