خبر ها

سخنرانی دکتر عزیز گشاده رو در شصت و یکمین کنگره سراسری جامعه دندانپزشکی ایران-4

دکترعزیز گشاده رو در شصت و یکمین کنگره سراسری جامعه دندانپزشکی ایران سخنرانی و ارایه کیس “پرزنتیشن فول ماوس ایمپلنت”

کنگره و نمایشگاه دندانپزشکی  به عنوان بزرگ‌ترین تجمع گروه‌های پزشکی در کشور نام برد و گفت: شرکت کنندگانی از کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و…، نیز

ادامه مطلب »