drg360
ویدیوها
بازسازی کامل دندانها با ایمپلنت

بازسازی کامل دندانها با ایمپلنت

بازسازی کامل دندانها با ایمپلنت در فردی با مشکل پریودنتال پیشرفته توسط متخصص ایمپلنت و پروتزهای دندانی در تهران علت بروز بیماری های پریودنتال _ژن ( مهمترین ) _سیگار کشیدن و استفاده از تنباکو _ساییدن دندانها یا...

ایمپلنت فوری همزمان با کشیدن ریشه دندان

ایمپلنت فوری همزمان با کشیدن ریشه دندان

ایمپلنت فوری همزمان با کشیدن ریشه دندان و همزمان استفاده از روکش موقت بر روی ایمپلنت دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول تخصصی کشور

فالوآپ ۴ ساله ۷ واحد ایمپلنت

فالوآپ ۴ ساله ۷ واحد ایمپلنت

در این کیس در یک جلسه ریشه های باقی مانده کشیده شدند و همزمان پیوند استخوان و ایمپلنت ها انجام شد. سه ماه بعد روکش های ایمپلنت تحویل داده شد. بیمار دیروز برای فالوآپ سالانه تشریف آوردند. دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول تخصصی کشور

نمونه از درمان های ایمپلنت توسط دکتر گشاده رو

نمونه از درمان های ایمپلنت توسط دکتر گشاده رو

نمونه از درمان های ایمپلنت توسط دکتر گشاده رو دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول بورد تخصصی کشور

دکتر عزیز گشاده رو

دکتر عزیز گشاده رو

عبارت ترس از دندانپزشکی برای توصیف انواع احساسات ترس، دلهره، اضطراب، نگرانی و استرس برای قرار گیری در مطب دندانپزشکی و انجام درمان‌های دندانپزشکی استفاده می‌شود