drg360
درمان پیچیده و موفق ایمپلنت

درمان پیچیده و موفق ایمپلنت

ریشه دندان عفونی کشیده شد و کیست بزرگی که در ته ریشه در اثر عصب کشی ناقص تشکیل شده بود، خارج گردید و پیوند استخوان و پیوند لثه انجام شد و به بیمار روکش موقت تحویل گردید.

بعد از سه ماه ایمپلنت سوییسی ( بهترین ایمپلنت دنیا ) کار گذاشته شد و همزمان روکش موقت بر روی ایمپلنت فوری نصب شد.بعد از ۴ ماه روکش دایمی زیرکنیا به بیمار تحویل گردید. تمام مراحل این درمان پیچیده ایمپلنت توسط دکتر عزیز گشاده رو( متخصص ایمپلنت و پروتزهای دندانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی ، رتبه اول بورد تخصصی) انجام شده است.