drg360
بازسازی لبخند بیمار با ایمپلنت و روکشهای زیرکنیا

بازسازی لبخند بیمار با ایمپلنت و روکشهای زیرکنیا

Smile Rehabilitation مشکلات بیمار: لق شدن روکشهای دندانهای جلویی، پوسیدگی شدید دندانهای زیر روکش، ناقرینگی شدید لثه ، لبخند نامتقارن و نازیبا و ...

در این کیس ریشه های پوسیده خارج شدند و ایمپلنت ها کاشته شد و همزمان به بیمار روکش موقت داده شد.بعد از سه ماه روکشهای زیرکنیا متکی بر ایمپلنت تحویل گردید.سمت چپ بیمار بریج میباشد. مدت درمان:۳-۴ ماه