drg360
رضایت‌مندی بیماران | تیم تخصصی دکتر گشاده رو

رضایت‌مندی بیماران | تیم تخصصی دکتر گشاده رو

رضایت کامل بیمار مان که برایشان کل دندانهایش توسط دکتر عزیز گشاده رو ایمپلنت شده بود. (ایمپلنت کل دندانها توسط متخصص ایمپلنت در تهران)