drg360
رفع بزرگی فک پایین با ارتودنسی و جراحی فک

رفع بزرگی فک پایین با ارتودنسی و جراحی فک

امروزه هر مشکل فکی قابل درمان هست.در هر سنی متد درمانی متفاوتی استفاده می شود . این بیمار مشکل بزرگی فک پایین داشتند ،با ارتودنسی و جراحی فک ،بهترین نمای صورت و دندان‌ها ایجاد شد.