drg360
ایمپلنت دندانهای جلو و بازسازی لبخند بیمار

ایمپلنت دندانهای جلو و بازسازی لبخند بیمار

ایمپلنت دندانهای جلو و بازسازی لبخند بیمار خوبمون از لندن! با کاشت دندان و روکشهای زیرکنیا و لمینیت مشکلات بیمار: لق شدن روکشهای دندانهای جلویی، لبخند نازیبا ، نارضایی از پروتز متحرک پارسیل و...

در این کیس ایمپلنت ها و پیوند استخوان همزمان انجام شد و به بیمار روکش موقت داده شد.بعد از سه ماه روکشهای زیرکنیا متکی بر ایمپلنت تحویل گردید. مدت درمان:۳-۴ ماه