لمینت دندان

لمینت دندان

لمینت دندان

در مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر گشاده رو، لمینیت سرامیکی با حداقل تراش به روش طراحی دیجیتال لبخند انجام می شود. در این مرکز انواع مختلفی

ادامه مطلب »
لمینت سرامیکی دندان

لمینت سرامیکی دندان

لبخند زیبا و جذاب در ارتباطات ما با دیگران و ایجاد حس پذیرش و محبوبیت در نگاه اول بسیار موثر است و لمینت سرامیکی دندان

ادامه مطلب »